Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čo je to internetový protokol?

2. 10. 2012

Internet je prepojenie počítačov, zariadení a počítačových sietí. Je to veľká sieť počítačových sietí. Mohli by sme ho nazvať „hardvérom počítačových sietí“.

  •  
  • Podľa Encyklopédie praktickej žurnalistiky internet je „celosvetový systém prepojení počítačových sietí, ktorý funguje na základe jednotného komunikačného protokolu TCP/IP“.
  • Podľa špecializovaného internetového slovníka The Internet From A to Z ide o „medzinárodný systém navzájom prepojených počítačových sietí, ktorý umožňuje fungovanie rozličných druhov dátovej komunikácie“.
  • Podľa encyklopédie Britannica je to „sieť spájajúca množstvo počítačových sietí, založená na spoločnom systéme adries a komunikačnom protokole TCP/IP.“
    Kľúčovými termínmi všetkých definícií nie je termín „TCP/IP“, ale skôr slová „rozličné druhy dátovej komunikácie“ a „množstvo počítačových sietí“. Internet je totiž veľmi rôznorodá sieť umožňujúca fungovanie veľmi odlišných služieb - ktoré je dokonca veľmi ťažké zahrnúť pod spoločnú definíciu. Internet - to je elektronická pošta (e-mail), internet je aj World Wide Web (skrátene web alebo www), ale internet, to sú aj menej známe služby ako FTP, Gopher, Usenet, IRC či Telnet (pozri kapitolu „4. Služby internetu“).