Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čo je to URL?

2. 10. 2012

URL - Uniform Resource Locators - Jednotný popis umiestnenia zdroja. Najpoužívanejšia schéma umiestnenia dokumentu na Internete

Predstavuje vlastne adresu dokumentu, prípadne inej informácie (alebo aspoň adresu servra, ktorý túto informáciu obhospodaruje). URL môžem použiť pri práci s prehliadačom, keď manuálne zadávam adresu dokumentu, o ktorý mám záujem. Najčastejšie sa však URL používajú v hypertextových odkazoch v rámci dokumentov, vytvorených pomocou jazyka HTML (HyperText Markup Language).

V najjednoduchšom prípade má URL adresa všeobecný tvar:

protokol://specificka_cast

kde protokol označuje typ komunikačného protokolu (spôsobu, ktorým získam určitú informáciu), napr.:

http HyperText Transfer Protocol (WWW)

file súbory na disku lokálneho počítača

ftp File Transfer Protocol (prenos súborov zo vzdialeného počítača)

gopher služba Gopher

news elektronické časopisy z USENET-u

mailto odoslanie elektronickej pošty

pričom protokol určuje aj typ servra; specificka_cast má tvar závislý na použitom protokole, najČastejšie

//adresa_servra/cesta/subor.pripona

kde

adresa_servra je adresa počítača, poskytujúceho požadovanú informáciu

cesta je cesta do príslušného adresára

subor.pripona je kompletné meno požadovaného súboru.

URL adresa môže ďalej obsahovať aj číslo portu (keď nie je, použije sa implicitná hodnota), heslo a ďalšie doplnkové informácie, v závislosti na použitom protokole. URL nesmie obsahovať iné znaky ako písmená, číslice, pomlčky, bodky, lomítka a podčiarniky. Ostatné znaky musím zakódovať trojicou znakov, kde prvý je % a za ním je šestnástkový ASCII kód daného znaku (napr. %20 v prípade medzery).

 

 

Viac tu: http://htmlky.webnode.sk/htmlkody/anti-kopirovanie-ochrana/ Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk