Jdi na obsah Jdi na menu
 


e-commerce, e-learning, e-banking

2. 10. 2012

 

 

 

E-commerce alebo elektronické obchodovanie alebo e-komercia alebo eCommerce je nakupovanie a predávanie výrobkov alebo služieb cez elektronické systémy ako napríklad internet alebo podobné počítačové siete.

Množstvo obchodovania cez elektronickú cestu podstatne narástlo, odkedy sa rozšíril internet. Touto cestou sa uskutočňuje veľké množstvo obchodovania, pričom sa využívajú inovácie pomocou elektronických prevodov peňažných prostriedkov na účtoch, supply chain management, internetový marketing, online spracovanie transakcií, elektronickú výmenu dát (EDI), systémy manažmentu zásob a systémy automatizovaného zberu dát. Moderné elektronické obchodovanie obyčajne využíva World Wide Web (WWW) aspoň v niektorej z fáz životného cyklu transakcie, hoci to môže byť širší pojem z technológie ako napríklad e-mail. E-commerce je nakupovanie vecí pomocou internetu, ale veľa ľudí nie je presvedčených o jeho spoľahlivosti, pretože existuje veľa neserióznych predajcov.

Malé percento elektronického obchodovania sa vykonáva úplne elektronicky pre "virtuálne" predmety, ako napríklad prístup k prémiovému obsahu na webovej stránke, ale väčšina elektronického obchodovania zahŕňa nejakú formu prepravy fyzických predmetov.

Elektronické obchodovanie sa obyčajne považuje za predajnú stránku širšieho pojmu e-biznis.

 

E-Learning - fenomén vzdelávania 21. storočia. Ohromuje svojou rozsiahlosťou, priťahuje množstvom technických možností, postihuje takmer všetky oblasti ľudského vedenia, približuje ináč geograficky vzdialené dianie až do našej pracovne. Je to kamarát, ktorý šetrí náš čas i peniaze, ktorý prináša dosiaľ netušené a nepoznané možnosti rozvoja našej vlastnej osobnosti. Ak ste jeho potenciálny autor, tútor, manažér, klient alebo len fanúšik, potom je táto časť určená aj Vám.

 • Pohybujete sa len za pomoci svojho webového prehliadača, nesťahujete do svojho počítača žiadne súbory a systém nemá žiadne nároky na získanie akéhokoľvek softvéru.
 • Všetko, čo potrebujete, je prístupné z akéhokoľvek počítača s pripojením k internetu a nainštalovaným webovým prehliadačom, kdekoľvek na svete a, samozrejme, kedykoľvek.
 • Interaktívne prvky internetu sú spustené cielenou podporou spolupráce medzi študentmi a ďalej potom interaktívne medzi študentom a odborným tútorom.
 • Kurzy poskytujú vzdelávací obsah, cvičenia a interaktívne prvky, ktoré sú vždy možné prevádzkovať len on-line.

          E-Learning je moderný spôsob výučby s podporou počítačových technológií. Nové poznatky sú spracovávané formou multimediálnych výučbových programov (kurzov), ktoré v sebe spájajú text, obrazovú informáciu a zvuk. Tieto informácie môžu byť distribuované na CD, prostredníctvom počítačových sietí alebo kombinovaným spôsobom.

          Hovorme len o skutočnom e-Learningu a pozrime sa, ako tento pojem vníma jeden z jeho popredných svetových poskytovateľov spoločnosť DigitalThink:

Je to vlastne elektronický vzdelávací kurz, ktorý sa celý odohráva výlučne v prostredí internetu a ponúka bohatú, pútavú a interaktívnu výučbovú skúsenosť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Banking je moderná forma internetového bankovníctva, ktorá Vám umožní pohodlnú a bezpečnú kontrolu nad financiami prostredníctvom internetu.

Nemusíte inštalovať žiadnu ďalšiu aplikáciu a záleží len na Vás, odkiaľ si prajete svoje financie spravovať – či už z pohodlia domova, zo zamestnania či z notebooku kdekoľvek na svete .

Produkt Vám ponúka širokú škálu služieb a funkcionalít, ktoré rozdeľujeme na:

Pasívne služby:

 • prehľad účtov, zostatkov a histórie transakcií na účtoch
 • prehľad debetných a kreditných kariet (vrátane detailov z výpisov) a história kartových transakcií
 • prehľad a história podielových fondov (vrátane aktuálneho ocenenia portfólia a histórie transakcií)
 • možnosť uloženia šablón tuzemských aj zahraničných platieb alebo príjemcov (pre často opakované platby)
 • služba „Zasielanie informácií“ – možnosť nadstavenia automatického zasielania bankových informácií na klientov e-mail (napr. informácie o zostatku alebo pohyboch na účte, o debetnej karte, aktuálny kurzový lístok...)
 • služba „Moje menu“ – možnosť vytvoriť / meniť si vlastné menu pre ovládanie aplikácie
 • služba „Nastavenie“ – voľba preferovaného účtu, ktorý sa v platbách objavuje vždy na 1. mieste, preferovanej karty a pod.

Aktívne služby:

 • tuzemský platobný styk
  • tuzemská platba v EUR (štandard / zrýchlená)
  • prevod medzi vlastnými účtami v EUR
  • „úhrada karty“ – tuzemská platba s preddefinovanými údajmi pre splátku kreditnej karty vydanej UniCredit Bank
  • trvalý príkaz v domácej mene (zadanie/zmena/zrušenie)
   • Prevod pevnej čiastky
   • Prevod nadlimitného zostatku (zvolíte si limit a všetky prostriedky nad týmto limitom sú v pravidelných časových intervaloch prevádzané na zvolený účet príjemcu)
  • automatické generovanie hlásenky pre partnera
  • povolenie na inkaso (zadanie/zmena/zrušenie)
  • SIPO (zadanie/zmena/zrušenie)
  • možnosť zrušenia platby s budúcou splatnosťou (pokiaľ ešte nebola zaúčtovaná)
 • zahraničný platobný styk
  • štandardná a urgentná platba do zahraničia
  • europlatba (aplikáciou overované parametre pre platbu v rámci EU)
  • konverzia medzi vlastnými účtami a v rámci účtov vedených v banke
  • platba v rámci SR s konverziou do domácej meny
  • platba šekom do zahraničia / v rámci SR
  • zahraničný trvalý príkaz (zadanie/zmena/zrušenie)
   • Prevod pevnej čiastky
   • Prevod nadlimitného zostatku (zvolíte si limit a všetky prostriedky nad týmto limitom sú v pravidelných časových intervaloch prevádzané na zvolený účet príjemcu)
 • Termínované vklady
  • Jednorazový – na fixné obdobie bez ďalšieho opakovania (nie je možné zmeniť ani zrušiť)
  • Opakovaný – termínovaný vklad sa automaticky obnovuje (možno zadať dátum ukončenia)
   • Termínovanie pevnej čiastky (s úrokmi = kapitalizovaný / bez úrokov = nekapitalizovaný)
   • Termínovanie nadlimitného zostatku (tj. zvolíte si limit na bežnom účte a všetky prostriedky nad týmto limitom sú pre ďalšie obdobie automaticky úročené)

 

 

Viac tu: http://htmlky.webnode.sk/htmlkody/anti-kopirovanie-ochrana/ Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk